Josef Rosengren

Telefon mobil
0766415174
E-post
Josef.rosengren@gmail.com

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis