Daniel Redenheim

Telefon mobil
0702-66 90 08
E-post
daniel.redenheim@fbckalmarsund.se

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis