Anders Wettéus

Telefon mobil
0730878087
E-post
anders.wetteus@telia.com

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis