Erik Arheden

Telefon mobil
072398 27 33
E-post
erik.arheden@gmail.com

Informationen ovan hämtas från iBIS (Svensk Innebandys Informationssystem)
Läs mer om iBIS på www.innebandy.se/ibis